Sanktionsavgift istället för penningböter

Från och med den 15 juni blir det sanktionsavgift istället för penningböter om föraren inte kan uppvisa diverse tillstånd och kontrolldokument.

Tillstånden som det handlar om och som ska kunna visas upp vid vägkontroll är gemenskapstillstånd, förartillstånd, CEMT-tillstånd och specialtillstånd. Tidigare gav förseelser penningböter för föraren. Det har nu växlats till sanktionsavgift för transportföretaget.

Sanktionsavgiften är 10 000 SEK och polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får besluta om förskott vid vägkontroll.