Stöd till laddinfrastruktur

I juli fattade Energimyndigheten beslut om vilka projekt som skulle få stöd inom de regionala elektrifieringspiloterna. Totalt har 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för tunga lastbilar beviljats stöd. Stationerna ska vara färdiga hösten 2023.

På Energimyndighetens hemsida kan du se vilka projekt som beviljats stöd.