Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Den 1 januari 2022 träder ändringar till föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) respektive järnväg ( RID-S 2021) i kraft. Via följande länk till MSB:s webbplats återfinns ändringsföreskrifterna med tillhörande konsekvensutredningar.

Läs mer om detta på MSB hemsida

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.