Valideringsprojektet

I valideringsprojektet arbetar vi med att hjälpa vuxna personer få fram vilken kunskap och erfarenhet hen har inom en specifik yrkesroll.

Validering ska ses som en möjlighet för en individ att få sina kunskaper och erfarenheter erkända oavsett hur man har förvärvat dem. Validering kan också vara till hjälp när en arbetsgivare vill kompetenskartlägga sina medarbetare för att kunna planera in rätt fortbildning eller när en kommun eller myndighet vill kvalitetssäkra sin utbildning och genomföra individuell utbildningsplan. 

Transportföretagen har tagit fram valideringsmodeller för fem yrkesroller inom fordonsteknik: bussmekaniker, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, personbilsmekaniker och fordonslackerare.

Mer om validering hittar du här.