Våra kompetensprojekt

Kompetensförsörjning är en avdelning inom Transportföretagen som arbetar med att driva diverse projekt. Projekten syftar främst till att säkerställa transportnäringens rekrytering och kompetensbehov.