Flygmekaniker

En flygmekaniker har hela världen som arbetsplats och arbetar med underhåll, tillsyn, reparationer och nytillverkning av flygplan och helikoptrar.

Flygmekaniker arbetar med underhåll, tillsyn, reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. Det varierar hur ofta dessa behöver göras, allt från mindre, dagliga tillsyn till omfattande översyner, som kan ta flera veckor. Vid översyn ska man kunna hantera och förstå manualer och föreskrifter, som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. En flygmekaniker kan även arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer.

Hur blir man flygmekaniker på gymnasiet?

Om du vill bli flygmekaniker finns det möjlighet att läsa flygteknikprogrammet på gymnasiet. Flygteknikprogrammet finns på få, utvalda skolor i landet och är en riksrekryterande yrkesutbildning, vilket innebär att man kan söka till utbildningen från hela Sverige. Den har egna examensmål och innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen och genomfört praktikår ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker för flygplan. Det ställer krav, som att behålla lugnet i pressade situationer, vara flexibel, kunna arbeta i team samt vara ansvarstagande.

Specialisering/vidareutbildning

När du har praktiserat som flygmekaniker i 2-5 år kan du ansöka om certifikat för att kontrollera en eller flera flygplanstyper, vilket utfärdas av Transportstyrelsen. Du kan också läsa vidare till bland annat flygplanstekniker, flygplansplåtslagare och pilot på yrkeshögskolan. Är du intresserad av helikoptrar, kan du gå en vidareutbildning för att bli helikoptermekaniker. Helikoptermekanikerutbildningen finns på ett fåtal orter.

Flygplanstekniker arbetar tillsammans med flygmekaniker inom samma område, men eftersom de har längre, eftergymnasial utbildning får de ta ett större ansvar inom t.ex. felsökning, inspektioner och funktionskontroller.

Orter med gymnasieprogram

Utbildning till flygmekaniker finns på följande sju orter i landet, där några även utbildar helikoptermekaniker:

Läs mer om flygmekaniker på: