Filmen om Framfart

Filmen om Framfart, projektet som ska hjälpa till att bredda transportnäringens rekryteringsbas.