Filmen om Framfart

Filmen om Framfart är tänkt att inspirera till en breddad rekryteringsbas för transportnäringen.