Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tech Academy - ett digitalt utbildningsverktyg

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon samt diagnosteknik. Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Motorbranschens Riksförbund (MRF) tar fordonsbranschen framåt med ny teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med våra norska motsvarigheter och Infocar har vi medverkat i framtagningen av en svensk version av en ny interaktiv plattform för teknikkunskaper inom fordonsbranschen – Tech Academy, för personbilar, tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik samt skadereparationer och fordonslackering.

Tech Academy har lanserat frågebatterier med instuderingsfrågor kopplat till de olika modulerna. Det är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla moduler.

Både för skolor och verkstäder

Det är inte bara skolorna som har nytta av plattformen utan den kan mycket väl fungera som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen.

Diagnosteknik modul för Tech Academy

En ökande andel av morgondagens arbete på en fordonsverkstad kommer att bestå av felsökning i det snabbt ökande antalet elektroniksystem i fordonen. Av denna anledning är det mycket viktigt att en fordonsmekaniker har en god kunskap om felsökningsrutiner och hantering av diagnosutrustningar.

Modulen "Diagnosteknik" går igenom vanliga felsökningsmetoder och instrument med ett stort fokus på den europeiska diagnosstandarden E-OBD, som återfinns i alla personbilar och även i nyare årsmodeller av tunga fordon sen många år tillbaka.

Frågebatteri

Det finns ett frågebatteri av instuderingsfrågor, kopplade till modulerna personbil, tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik och skadereparation, vilka kan kunna användas i er utbildning med Tech Academy.

Fordonslackeringsmodulen som nyligen är lanserad kommer inom kort att ha instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor är flervalsfrågor som bygger på innehållet i alla släppta moduler och kommer att uppdateras löpande.

Vad gör Tech Academy?

  • ökar förståelsen för teknik med sina rörliga och interaktiva illustrationer
  • utbildningsplattformen visualiserar hur olika system i dagens bilar fungerar
  • vänder sig till elever på gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar och verkstäder
  • verkstäder kan i kundsamtal ha stor nytta av Tech Academy finns för både personbilar och lastbilar
  • körs via surfplatta, dator och mobil
  • Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

Kontakt vid praktiska frågor

Har du funderingar runt det praktiska om Tech Academy-programmet, så kontakta mrf@mrf.se.

Sagt om Tech Academy

”Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit”

Jesper Ström, utbildningsansvarig på Bergstrands utbildningar

Bestall-TA.PNG

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.