Kompetensförsörjning

Maritimt Utbildnings Forum

Sjöfart

Den 30-31 oktober arrangerar Transportföretagen Maritimt Utbildningsforum där representanter från sjöfartsgymnasierna, sjöfartshögskolorna, Arbetsförmedlingen sjöfart, Transportstyrelsen, Skolverket och Sjöfartens Utbildnings Institut samlas fysiskt för att diskutera aktuella sjöfartsfrågor.

Event
Pris exkl. moms
0 kr
  • Tid: