Digitalisering och elektrifiering

"Utbildning för en motorbransch i förändring” visar att omställningen av utbildningssektorn måste påskyndas för att inte tappa fart. Detta eftersom marknaden för elektrifierade bilar utvecklas i mycket snabb takt. Just nu ligger försäljningsandelen av laddbara bilar på över 50% de senaste månaderna och uppkopplade fordon likaså.

Här kan du ladda ner:

Digitalisering