Transportföretagens skolledarkonferenser

Transportföretagens skolledarinspiration 24 mars 2021

Transportföretagen bjuder in skolledare för gymnasieskolans fordonstekniska program till ett inspirationsmöte. Mötet innehåller information om vad vi, Transportföretagen, erbjuder FT-programmet, deras yrkeslärare och skolledare, för att höja både kunskapen och intresset för utbildningen.

När

24 mars 2021 kl. 14.00-15.00

Hur

En personlig bekräftelse med inbjudan till Teams kommer dagen efter din anmälan.

Vad

Inspiration 14.00-14.45 

 • Inledning: Kort om Transportföretagens verksamhet
 • Yrkesprov inför examen 2021
 • Information om Skolforum 2021
 • APL-loggboken
 • Fordonsyrkeslärarkurser 2021
 • Motorbranschcollege, MBC
 • Framtidsspaning

Frågeforum 14.45-15.00  

Har du, som är skolledare för en fordonsteknisk utbildning, missat mejlet med inbjudan, så mejla kompetens@transportforetagen.se.

Välkommen att delta!

Minnesarkiv

Ta del av tidigare års Skolledarkonferens, även vid de tillfällena träffades skolledare, lärare, motorbransch och politiker för att under en dag inspirera och skapa en bra dialog mellan varandra.

Nedan kan du läsa om vad de första tre tillfällena innehöll.

Transportföretagens skolledarkonferens 2019

Transportföretagens skolledarkonferens som ägde rum i Stockholm den 7 november 2019, tog som huvudtema upp den skriande yrkeslärarbrist som förekommer runtom i hela landet.

Att inleda som första talare var därför Per Kringberg, undervisningsråd på Skolverket, som med hårda fakta och siffror berätta om behovet av fler yrkeslärare. 2018 fanns det 8 000 verksamma yrkeslärare omräknat på 6 700 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet innebär att det kommer behöva examineras 1 150 nya yrkeslärare fram till 2031. I år antogs 515 till utbildningen.

Per Kringberg framhöll att det är jätteviktigt att berätta om karriärmöjligheten att bli yrkeslärare. I regel är det inte många som tänker på eller känner till den vägen att gå. Han berättade vidare om en undersökning som visar att regionala nätverk är av stor betydelse för skolan att vara relevanta och kunna rekrytera yrkeslärare. Vad som därför behövs är att systematiskt och proaktivt bygga långsiktiga nätverk mellan bransch och skola. Likaså är kompetensutveckling något som behöver prioriteras – särskilt inom transportsektorn eftersom teknikutvecklingen går i ett rasande tempo.

Så behöver yrkeskunskapens egenvärde uppvärderas och inte jämföras och bli sekundära med akademiska tjänster eller utbildningar.

Paradoxen är ju att om det inte finns tillräckligt antal yrkeslärare kommer det så småningom bli en ännu större rekryteringsutmaning för företagen inom fem år.

Dagen bjöd efter varje avslutat talarpass till rundabordssamtal på respektive fråga för att mera aktivt ta del av dagen och få med sig nya erfarenheter hem och inte minst för att knyta nya kontakter.

Employer Branding

För att bli en stark arbetsgivare som attraherar både egna och nya medarbetare, blir Employer Branding allt vanligare och viktigare – det handlar om att berätta om företaget, skolan, organisationen och de interna framgångar man har. Därför var Hanna Holmlund, HR Business Partner från Volkswagen Group Sverige inbjuden som talare för att plantera begreppet.

Bra yrkeslärare fyller en ovärderlig roll

Om hur viktigt det är med kunskapsbärare som yrkeslärare som för sin kompetens vidare, berättade Pontus Slättman från WorldSkills Sweden. Bra yrkeslärare fyller en ovärderlig roll i sammanhanget, dels med att få fler elever att söka yrkesutbildningar genom kvalitet och dels för att morgondagens frisörer, bagare, datatekniker och inte minst förare och mekaniker, faktiskt får en bra utbildning.

Teaser om transportsektorns digitalisering

Dagen gav även en teaser på vår rapport ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras 2.0”, om hur rekryteringsbehovet kommer se ut även på längre sikt och om hur jobben kommer att utvecklas och förändras och vad det ställer för krav på utbildningarna. Rapporten, som släpps i dagarna, uppmärksammades även av Sveriges Radios Ekoredaktion kom förbi för intervju till inslag om rapporten. (Du kan själv hämta rapporten här i början av nästa veckan.)

Motorbranschcollege och kompetensinventering

Så avrundades dagen med Motorbranschcollege och Jonas Hehrne, projektledare, som berättade om var MBC befinner sig och hur tanken är att konceptet ska utvecklas vidare. Nära 20 skolor är nu certifierade, ett 50-tal står på kö men så handlar det nu även om att kvalitetskraven hos de certifierade skolorna upprätthålls. Det innebär att tre skolor nu står på tur att omcertifieras. Även yrkesläraren Bert Hansson från Ystads Gymnasium stod med på scenen för att berätta inifrån och ut perspektivet när det gäller en kompetensinventering som deras skola har genomfört.

Bilder utifrån föreläsningarna

Caroline Sellstone satt och ritade bilder utifrån föreläsningsämnena och diskussionerna runt dem.
Bilder kan säga mer än tusen ord...

Transportforetagen_Valkomna-560.jpg Transportforetagen_Per-185.jpg Transportforetagen_Hanna-185.jpg
Transportforetagen_Pontus-185.jpg Transportforetagen_Mats-185.jpg Transportforetagen_Jonas-185.jpg

Transportföretagens skolledarkonferens 2018

Dialogkonferens om framtiden – gymnasieskolan och motorbranschen 2018

Transportföretagens årliga Skolledarkonferens gick av stapeln den 16 november där skolledare, företag och bransch samlades för seminarium och gruppdiskussioner. Dagen handlade om marknadsföring och vikten av samarbete över gränserna i syfte att locka fler unga till motorbranschen.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, inledde dagen med att berätta om Transportföretagen och vikten att fortsatt öka kvaliteten på yrkesutbildningarna inom fordons- och transportprogrammet i syfte att kunna locka fler ungdomar för att tillfredsställa branschens behov.

Anette Norinder, branschutvecklare på Transportföretagen, tog sedan över rodret som moderator och började med att hälsa Hanna Hedberg välkommen:

Hanna Hedberg från Coreworks kickstartade konferensen med en inblick i 00-talisternas tankesätt.

Hanna Hedberg från Coreworks kickstartade konferensen med en inblick i 00-talisternas tankesätt och hur det påverkar deras intag av information. Unga idag lyssnar främst på människors berättelser – inte på företagen – vilket har lett till att influencers, stora som små, har en större inverkan på unga idag än traditionell marknadsföring.
Ladda ner Hannas presentation.

Maria Olofsson, från Olofssons Bil AB, berättade hur företaget arbetar med den externa marknadsföringen och hur de samarbetar med näraliggande skolor för att få fler unga att söka sig till branschen. Skolvärlden är oumbärliga för branschen och vikten av ett gott samarbete är nödvändigt.
Ladda ner Marias presentation.

Bilias Urban Tibbelin berättade om deras nya projekt Bilia elevprogram – ett nära samarbete mellan bransch och utvalda skolor på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen, vilket ger skola och elev tillgång till den senaste tekniken, verktyg, lärarutbildningar, med mera.
Ladda ner Urbans presentation.

Certifiering av Motorbranschcollege har påbörjats

Motorbranschcollege (MBC) är ett nära samarbete mellan bransch och gymnasieskolor. MBC är ett kvalitetssystem för ett strukturerat samarbete mellan skola, företag och fack. Det ska säkerställa utbildningens kvalitet gentemot elever och bransch. Projektledaren Jonas Hehrne från MBC redogjorde att det på ett år har certifierats åtta skolor och mer än trettio skolor är i processen att certifieras. På scen med honom fanns rektorn Jonas Kristansson från Agnesfrids gymnasiet, som är det senaste tillskottet av MBC-certifierade skolor, och han berättade om deras väg fram till certifieringen.
Ladda ner Jonas presentation.

Konferensen avslutades med en summering av Transportföretagens satsningar och arbete. Bland annat om:

 • Yrkesvux roll i att få in mer personal till branschen som ett komplement till gymnasieskolan
 • En ny valideringsmodell som är under arbete där alla inom branschen kan bli testade och bedömda för att säkerställa att man uppnår det branschen eftersöker
 • Den 29 november 2019 släpptes av Transportföretagens rapport om Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras.
 • Transportföretagen har lanserat den en ny ungdomssajt Vi kör! med tillhörande sociala mediekanaler som FB, Instagram och Youtube som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 16 år för att öka intresset för yrken inom transportnäringen.
 • Ladda ner Transportförestagens presentation.

Tack från hela gänget som arbetar på Transportföretagen med kompetensförsörjningsfrågor samt MBC!

2017 års skolledarkonferens

Under 2017 inleddes dagen med docent Martin Sköld, som delade med sig av hur företag och bransch kan generera framtidens största konkurrenspotential.

Martin höll ett inspirerande och kreativt föredrag med perspektiven då, nu och imorgon med inslag av lekfulla övningar. Hans medskick var att branschen kommer att behöva ha kunskap om och arbeta med flera teknologier parallellt till dess att någon av dem tar över .  

Därefter tog Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, vid för att:

 • berätta om Motorbranschens yrkesnämnder
 • tala om vikten av att öka kvalitén i utbildningssystemen
 • locka fler ungdomar till branschens utbildningar
 • beskriva utmaningen med att nå ut med framtidsbranschen, motorbranschen.

Caj berättade om en i dagarna ny prognos från Skolverket som visar ökat sökantal på fordons- och transportprogrammet, ett glädjebesked för branschen.

Framtidens fordons- och transportprogram

Hur kommer teknikutveckling och digitalisering att påverka fordons- och transportprogrammets innehåll? Den frågan gick till Magnus Carlsson, Skolverket, som svarade:

- För att utveckla programmet mot framtidens behov behövs en stärkt dialog och samverkan mellan skola och bransch, framförallt på lokal nivå. Det krävs lyhördhet för det nya, men man kan inte bygga ett hus utan grund och utbildningen måste fortfarande vara förankrad i verkstaden.

Magnus Carlsson framhöll också att regeringen långsiktigt vill satsa på vuxenutbildning, vilket ett regeringsbesked om storsatsning på Yrkesvux häromdagen bekräftat. Magnus avslutade sedan med att ta upp ”gymnasiemytologin”, som handlar om att identifiera myter som kan påverka gymnasievalet.

Jonas Hehrne, branschutvecklare Motorbranschens Yrkesnämnd, berättade om Motorbranschcollege, om syftet med satsningen och om att fler skolor nu kan ansöka om att få bli Motorbranschcollege. En konstruktiv dialog mellan rektorer från de skolor som ingått i pilotprojektet för Motorbranschcollege tog därefter vid.

Hur arbetar branschen med skolor?

Helena Andersson från Upplands Motor berättade om motorbranschen inifrån och samarbetet med gymnasieskolor. Elevpraktik och samarbete med skola och andra aktörer är viktig för företaget för att finna rätt kompetens. Hon framhöll även vikten av moderna verkstäder, variationen i yrket och jobbgaranti, det vill säga att motorbranschen är en framtidsbransch. Fred Stenudd från Lantmännen/Swecon gav medskick om att finna rätt kompetens. Även han framhöll Motorbranschcollege som ett positivt exempel på där bransch och skola samverkar för högre kvalitet i skolan.

Paneldebatt om yrkesutbildningsfrågor

Företrädare inom politiken och motorbranschen intog så småningom scenen för en paneldebatt om aktuella frågor om varför yrkesutbildningarna ska ge högskolebehörighet och om hur en utbildning i världsklass ska se ut. I panelen deltog Caroline Helmersson Olsson, Utbildningsutskottet (S), Michael Svensson, Utbildningsutskottet (M), Magnus Carlsson, Skolverket, Caj Luoma, Transportföretagen och Tommy Letzén, Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Panelen enades om att vi är på god väg mot en yrkesutbildning i världsklass. Collegemodellen – Motorbranschcollege – är ett bra samverkansexempel för bästa matchning.

En innehållsrik Skolledarkonferens sammanfattades i en lång och mycket uppskattat väggbild av graphic recordern Caroline Sellstone.

Vill du se allt som stod på väggbilden? Det kan du göra här genom att pausa filmen:

Skolledarkonferens 2016

Det som förelästes och diskuterades under Skolledarkonferensen 2016 var följande:

 • Den framtida gymnasieskolan – Magnus Carlsson från Skolverket
 • Utbildning är i fokus när digitaliseringen slår till – Mats Lewan, matslewan.se, teknikjournalist och författare, med fokus på teknik och framtid
        - De verkliga effekterna av digitaliseringen för samhälle, näringsliv och individer har knappt börjat visa sig ännu, hävdade Mats Lewan, som beskrev en omfattande och förestående teknikdriven förändring.
        - Och ett av de områdena är utbildning. Budskapet är att vi måste höja blicken, se de stora perspektiven och förbereda oss, om vi ska kunna forma förändringen till något positivt.
 • Motorbranschcollege – skolans och branschens gemensamma arbete för stärkt kvalitet – Caj Luoma, ordförande, MYN, och Lina Skoglund, vice ordförande, MYN
 • Ungdomars syn på och attityder till yrkesutbildning och dess möjligheter – Pontus Slättman, VD, WorldSkills Sweden, filmerna som visades finns på WorldSkills Play
 • Kompetensförsörjningen i mitt företag – Tomas Gustafson, HR-chef, Bilia Sverige

Dagen avslutades med en paneldiskussion där följande personer fick svara på frågor:

Mötet gav oss definitivt nya kunskaper och breddade våra nätverk!

Fakta om Transportföretagens skolledarkonferens

Transportföretagens skolledarkonferens är en framtidskonferens med målet att inspirera samt utveckla dig som är ledare och har koppling till gymnasiets fordonstekniska utbildningar. Här ges du möjlighet att nätverka och diskutera med kollegor från andra skolor, branschen och organisationer etc. Under dagen diskuteras många tankar om hur bransch och skola kan vidareutveckla samarbetet. De som är välkomna att delta i diskussionerna är:

 • rektorer/gymnasiechefer
 • program-/biträdande rektorer
 • skolpolitiker med koppling till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.