Maritimt Utbildningsforum 2022

Transportföretagen arrangerar årligen en lunch till lunch-konferens för yrkeslärare, rektorer och programansvariga som arbetar på sjöfartsgymnasierna och sjöfartshögskolorna. Därutöver deltar även representanter från Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen Sjöfart, Skolverket och Sjöfartens Utbildnings Institut. Dessa dagar går under benämningen ”Maritimt Utbildningsforum”.

2022 års konferens äger rum i Stockholm från lunch den 31 oktober - till lunch den 1 november.

Maritimt Utbildningsforum
Hösten 2021 stod Transportföretagen värd för Maritimt Utbildningsforum, på vilken personer från sjöfartsgymnasierna, sjöfartshögskolorna, Transportstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen sjöfart och Sjöfartens Utbildningsinstitut, träffades.

2022 års konferens kommer att äga rum i Stockholm med start från lunch den 31 oktober - till lunch den 1 november. Transportföretagen har bokat för boende på Mornington Hotel Stockholm City, som är beläget en tunnelbanestation från Centralstationen.

Kostnader för deltagande

Deltagandet kostar 2 300 kr per person exklusive moms, vilket inkluderar kostnaden för övernattning och all förtäring. Transportföretagen står för kostnaden för konferenslokaler och dryck till middagen. Resan till och från Stockholm, där arrangemanget äger rum, bekostas av var och en. Vi kommer att fakturera varje skola/organisation efter att konferensen ägt rum.

Intresseanmälan

Tacksam för att vi får din intresseanmälan, samt input på vilka ämnen/frågor du tycker vi ska lyfta under konferensen, senast den 10 juni 2022 via länken nedan.

 

Klicka här för att anmäla ditt intresse samt bidra med ämnen och/eller frågor till konferensen (länken kommer inom kort)

 

Eventuella frågor mejlas till kompetens@transportforetagen.se.

 

Maritimt Utbildningsforum 2021

Under två halvdagar träffades 30 personer från sju sjöfartsgymnasier, två sjöfartshögskolor, Transportstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen sjöfart och Sjöfartens Utbildningsinstitut. Programmet innehöll aktuella frågor såsom:

  • Hur kan övergången från ett sjöfartsgymnasium till en sjöfartshögskola underlättas?
  • De nya ämnesbetygen som ska träda i kraft 2025
  • Gruppdiskussioner kring kursinnehåll och läromedel
  • Vad elever och studenter behöver veta innan de ska söka arbete
  • Hur är det att vara handledare ombord under praktikperioderna?
  • Förberedelse inför ombordpraktik
  • Gruppdiskussioner inom olika aktuella områden

Det var mycket uppskattat bland deltagarna att få träffas och utbyta erfarenheter.