Maritimt Utbildningsforum 2022

Transportföretagen arrangerar årligen en lunch till lunch-konferens för yrkeslärare, rektorer och programansvariga som arbetar på sjöfartsgymnasierna och sjöfartshögskolorna. Därutöver deltar även representanter från Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen Sjöfart, Skolverket och Sjöfartens Utbildnings Institut. Dessa dagar går under benämningen ”Maritimt Utbildningsforum”.

Sjöfartsutbildningen på Härnösands Gymnasiums nya skolfartyg – Polstjärnan.

I månadsskiftet oktober-november 2022 samlades drygt 30 personer i Stockholm till den årliga, fysiska konferensen Maritimt Utbildningsforum, för att diskutera gemensamma frågor. Transportföretagen stod värd för konferensen för tredje året i rad och deltog gjorde representanter från de båda sjöfartshögskolorna, de sju sjöfartsgymnasierna, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen sjöfart och Sjöfartens Utbildnings Institut.

Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, inledde konferensen med att informera om Transportföretagens arbete med kompetensförsörjning inom transportnäringen. Därefter berättade Karl Herlin, befälhavare på isbrytaren Atle, hur han och hans personal tar hand om elever och studenter som gör sin praktik ombord.

Yrkeslärarna inom däck och maskin samt övriga ämneslärare fick möjlighet att gruppvis diskutera undervisningsmaterial, betyg och bedömningar. Lärarna har skapat arbetsgrupper och kommer att ha löpande kontakt under året för att arbeta vidare med olika utbildningsfrågor för däck respektive maskin. Övriga deltagare fick också möjlighet att diskutera för dem angelägna frågor.

Vidare informerades om det arbete som pågår med att, istället för nuvarande kursbetyg, införa ämnesbetyg på gymnasienivå från 2025. Som sista punkt på konferensen diskuterades hur alla på olika sätt kan bidra till att marknadsföra utbildningarna inom sjöfarten.

Konferensen är uppskattad av deltagarna, då de får möjlighet att träffas fysiskt, utbyta erfarenheter och nya synsätt, som i sin tur stärker värdeskapandet för både individ och organisation/skola.

 

Maritimt Utbildningsforum 2021

Under två halvdagar träffades 30 personer från sju sjöfartsgymnasier, två sjöfartshögskolor, Transportstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen sjöfart och Sjöfartens Utbildningsinstitut. Programmet innehöll aktuella frågor såsom:

  • Hur kan övergången från ett sjöfartsgymnasium till en sjöfartshögskola underlättas?
  • De nya ämnesbetygen som ska träda i kraft 2025
  • Gruppdiskussioner kring kursinnehåll och läromedel
  • Vad elever och studenter behöver veta innan de ska söka arbete
  • Hur är det att vara handledare ombord under praktikperioderna?
  • Förberedelse inför ombordpraktik
  • Gruppdiskussioner inom olika aktuella områden

Det var mycket uppskattat bland deltagarna att få träffas och utbyta erfarenheter.