Framtidståget – transportbranschen inspirerar högstadieelever

Under ett antal år har Transportföretagen deltagit i Framtidståget och engagerat unga inspiratörer som fysiskt besökt grundskolor runtom i landet. Syftet med Framtidståget är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt ge inspiration inför gymnasie- och yrkesvalet. Att inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden och att visa dem var det finns goda möjligheter till jobb! Framtidstågets digitala lektion och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt.

I höstas visades Framtidståget digitalt på grund av den pågående pandemin. Allt är förinspelat, både lektion och bransch/företagsfilmerna. Precis som tidigare år deltar inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen! Under hösten 2021 har 532 skolor från söder till norr tagit del av Framtidstågets lektion, vilket innebär att lektionen nått c:a 48.000 elever i årskurs 8 och 9.

Transportföretagen deltar sedan ett antal år i Framtidståget med syfte att inspirera ungdomar att söka sig till de olika spännande yrken som finnas inom transportbranschen. Se filmen ovan, som tagits fram för att lyfta de olika yrkena inom branschen.

Eleverna har också möjlighet att se korta filmer om hur det är att arbeta som personbilsmekaniker, tekniker, maskinmekaniker, servicetekniker, matros och motorman. Klicka här och se filmerna!