Donsö Shipping Meet 2022

I mitten av juni 2022 fick de c:a 100 deltagande studie- och yrkesvägledarna ett varmt välkomnande till ett av världens mest rederitäta samhällen, Donsö, i Göteborgs södra skärgård!

sjoyrken_donso.jpg

Inom sjöfarten finns en stor variation av efterfrågade kompetenser. Vi gav därför en unik möjlighet för alla studie- och yrkesvägledare i Sverige att få utforska vad sjöfartsbranschen, dess utbildningar och karriärvägar har att erbjuda dagens ungdomar.

Alla studie- och yrkesvägledare bjöds därför in i samband med Donsö Shipping Meet 2022, ett internationellt event med många utställare inom sjöfartsklustret. Deltagarna fick gå ombord på ett nytt, miljövänligt tankfartyg, lyssna till personal från sjö- såväl som landsidan samt höra om de olika utbildningarna som finns på både gymnasie- och högskolenivå. Under dagen fick de kännedom om de yrken och karriärvägar som finns samt om det stora kompetensförsörjningsbehov som sjöfarten står inför. Det gavs också tid till rundvandring på mässområdet. Miljö, automatisering och digitalisering ligger högt på agendan inom sjöfarten och därför fick deltagarna möjlighet att ställa frågor direkt till rederipersonal och utbildningsanordnare.

Besöket var kostnadsfritt och vi ordnade transport med båt t/r från Stenpiren i Göteborg till Donsö, samt bjöd på förtäring under dagen!

Arrangemanget anordnades av DSM 2022 i samarbete med Transportföretagen och Satsa på sjöfart.

Quest-Donsoe-2022.jpg