Vuxenutbildning

Det är värdefullt för transportbranschen att man i vuxen ålder kan vidareutbilda sig eller växla karriär.

Satsningar inom arbetsmarknadsområdet - inte minst arbetsmarknadsutbildningar - är mycket intressant för transportbranschen.

Främsta anledningen är att området är viktigt för att tillfredsställa företagens behov av kompetensförsörjning. Transportföretagen arbetar därför aktivt för ett ökat samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen. Vi gör det för att förbättra matchningen mellan aktuella arbetsmarknadsåtgärder och transportbranschens behov. Ett nära samarbete med de yrkesskolor som erbjuder vuxenutbildningar inom våra branscher möjliggör utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsinnehåll.

Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna och skolorna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att de lokala programråden bemannas med företagsrepresentanter. Vi har en positiv inställning till mångfald i branschen.