Branschkrav för reservdelsspecialister | Transportföretagen

Branschkrav för reservdelsspecialister

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.
 • Kunna bilens grundfunktioner och centrala komponenter.
 • Kunna ellära och elektronikens grunder.
 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.
 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.
 • Kunna serviceprocessen i en bilverkstad.
 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både med hjälp av handledning och självständigt.
 • Kunna framföra truck och ha truckförarbevis.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.
 • Känna till marknadsföring och reservdelsförsäljning.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.
 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.
 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.
 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t.ex. Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen, samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.
 • Känna till förvaring av skyddsföreskrifter, hantering och användningsområden av batterier, oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, köldmedium, drivmedel, m.m.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell reservdel/artikel/tillbehör/extrautrustning etc. i system på engelska och svenska.
 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns hos ett reservdelslager/reservdelsavdelning.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.
 • Känna till diagnosverktyg och olika benämningar på felkoder.

Yrkesspecifika kunskaper

 • Kunna arbeta med datorer, reservdelssystem, internet och sökfunktioner i allmänhet.
 • Kunna bilens olika systematiska funktionsgrupper inom reservdelar.
 • Kunna söka, hitta och beställa aktuella reservdelar.
 • Kunna upprätta arbetsorder/butiksorder.
 • Kunna debitera reservdelar på arbetsorder och på butiksorder.
 • Kunna göra inleveranser av reservdelar i system och på fysisk lagerplats.
 • Kunna vanliga förekommande inventeringsprocesser och hur de genomförs i praktiken.
 • Kunna förfarandet med nummerändrade och ersättande artiklar.
 • Kunna skillnaden med butiksförsäljning respektive försäljning mot verkstad.
 • Känna till säljteknik och merförsäljning av reservdelar och tillbehör.
 • Känna till returorder, leveransanmärkningar och reservdelsreklamation.
 • Känna till expressorder, dagorder, veckoorder och kvantorder. (VOR-order tunga fordon)
 • Känna till rabatt-, varu- och marknadskoder.
 • Känna till tillverkarens generella hanteringskrav för utbytta reservdelar vid kampanjer och vid garantiarbeten.
 • Känna till tillverkarens generella hanteringskrav för reservdelar, som omfattas av utbytessystem.
 • Känna till lagerstyrningsprocesser och dess olika benämningar, t.ex. beställningspunkt, inkurans, dött – friskt lager, restnotering, skrotning, omsättningshastigheter, produktkostnad, "buy back", plockorder, saldojustering osv.
Till toppen på sidan