Branschkrav för personbilsmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer medkunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.

 • Kunna bilens grundfunktioner och centrala komponenter.

 • Kunna ellära och elektronikens grunder.

 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.

 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.

 • Kunna serviceprocessen i en bilverkstad.

 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.

 • Kunna rangera, provköra och funktionstesta fordon i samband med service/reparation. Innehav av körkort med behörighet B.

 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.

 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

 • Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.

 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten.

 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordonmed hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t.ex. Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen, samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.

 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en bilverkstad.

 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.

 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, Ad blue, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.

 • Kunna utföra vanligt förekommande service och underhållsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.

 • Känna till punkterna som används vid kontrollbesiktning.

Motor med utrustning

 • Kunna principerna för systematisk felsökning/diagnos vid driftstörning.

 • Kunna mäta motorns oljetryck.

 • Kunna utföra kompressionsprov.

 • Kunna mäta bränsletryck.Kunna utföra provtryckning av kylsystem.

 • Kunna utföra, vanligt på motorn förekommande arbeten och utbyte av komponenter.

 • Känna till konstruktion och funktion hos motorers tänd-,bränsle-,kyl- och avgasreningssystem.

 • Känna till grundläggande hybridtekniker.

 • Känna till grundläggande elbilstekniker.

 • Känna till förekommande och ny avgasreningsteknik.

 • Känna till hur man utför motortvätt enligt tillverkaresanvisningar.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.

 • Kunna läsa och uttyda ett elschema.

 • Kunna utföra konditions- och laddningstest av olika typer av bilbatterier inklusive spårbarhet – parameterutskrift.

 • Känna till principerna för olika varnings- och hjälpsystem för antikollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd osv.• Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia.

 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos-, analys-, styr- och canbussystem.

Kraftöverföring

 • Kunna utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.

 • Känna till konstruktion och funktion av olika kraftöverföringssystemsamt olika typer av växellådor.

 • Känna till konstruktion och funktion av antisladd- och antislirsystem.

 • Känna till principerna för de vanligaste fyrhjulsdrivningssystemen.

 • Känna till hur man demonterar och monterar manuell- och automatisk växellåda.

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbete på bromssystemet.

 • Kunna funktionsprova, diagnostisera, samt byta vanligt förekommande komponenter i bromssystemet.

 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande parkerings- och färdbromssystem samt elektroniskt styrda system.

Hjulupphängning & styrsystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten i hjulupphängnings- och styrsystemet.

 • Kunna byta detaljer i styrsystemet.

 • Känna till konstruktion och funktion av de på marknaden vanligast förekommande fram och bakvagnar.

 • Känna till konstruktion och funktion hos olika typer av styrsystem, (hydrauliska, elektroniska m.m.).

 • Känna till induktionsvärmning och dess användningsområden.

Ram, fjädringssystem & hjul

 • Kunna utföra däckbyte på fälg, hjulbalansering och analysera däckslitage.

 • Kunna byta detaljer i fjädringssystemet.

 • Kunna kontrollera, diagnostisera och byta komponenter i hjulupphängningen.

 • Känna till konstruktion och funktion av förekommande fjädrings- och stötdämpningssystem på personbilar.

 • Känna till klassificeringssystem och dimensionering av personbilsdäck.

Kaross & inredning

 • Kunna tömma bränsletankar (bensin, diesel).

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet.

 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra samt användningsområden. Känna till funktion och arbetsmoment med dörrstopp, dörrlås, centrallås, sidospeglar, elstolar, cabriolet, fönsterhissar och sollucka.

 • Känna till olika metoder för glasarbeten och glasreparationer.

 • Känna till grundprinciper för elektroniskt styrda klimatanläggningar.

Tillbehör & extrautrustning

 • Kunna kontrollera och konditionsbedöma delbara och fasta dragkrokar.

 • Känna till och kunna följa tillverkares anvisningar i samband med eftermontering och inkoppling av utrustning – ingrepp i fordonets elektronik/elsystem.

Övrigt

 • Genomgått ergonomisk utbildning, kunna lyfta rätt och använda erforderliga hjälpmedel.

Till toppen på sidan