Branschkrav för lastbilsmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.

 • Kunna lastbilens grundfunktioner och centrala komponenter.

 • Kunna ellära och elektronikens grunder.

 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.

 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.

 • Kunna serviceprocessen på en lastbilsverkstad.

 • Kunna vad begreppet ”up time” och förebyggande serviceunderhåll innebär.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till samspelet mellan åkaren, föraren, lastbilssäljaren och servicemarknadens medarbetare.

 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.

 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.

 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till skyltbeteckningars betydelser för farligt gods/ADR transport.

 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten.

 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

 • Känna till köplagen och branschens reparationsvillkor för tunga fordon.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.

 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en lastbilsverkstad.

 • Kunna använda gas- och migsvets.

 • Kunna använda induktionsvärmare.

 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.

 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, AD blue, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.

 • Kunna utföra periodiska serviceinspektioner enligt tillverkarens anvisningar.

 • Känna till punkterna som används vid kontroll och registreringsbesiktning.

 • Känna till centralsmörjningssystem.

 • Känna till serviceanvisningar för olika påbyggnationer.

 • Känna till olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av maskiner, motorer, aggregat och hela fordon.

Motor med utrustning

 • Kunna utföra enklare underhålls- och reparationsarbeten.

 • Kunna grundkonstruktion och funktion av dieselmotorn med bränslesystem, laddluftkylare och turboaggregat.

 • Kunna mäta motorns oljetryck.

 • Kunna utföra provtryckning av motorns kylvätskesystem.

 • Kunna tömma bränsletankar (diesel).

 • Känna till principerna för systematisk felsökning vid driftstörning.

 • Känna till hur man justerar ventilspel på olika motorkonstruktioner.

 • Känna till hur man byter injektorer/spridare/spridarhylsor.

 • Känna till hur man utför teoretiskt kompressionsprov – fysiskt kompressionsprov.

 • Känna till dieselmotorers emissionsklassificeringar.

 • Känna till olika förekommande avgasreningstekniker.

 • Känna till grundläggande hybridtekniker.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera elkomponenter och kablage.

 • Kunna utföra konditions- och laddningstest av olika typer av bilbatterier.

 • Känna till grundprinciperna med digital färdskrivare.

 • Känna till felsöknings- och diagnostikmetodik, uppmätning, kontroll och reparation av kablage och kabelanslutningar, kopplingsdosor, belysning, strömställare, m.m.

 • Känna till principerna för olika varnings- och hjälpsystem för antikollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd, lastindikator osv.

 • Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia, IR, blåtand osv.

 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos-, analys-, styr- och canbussystem.

Kraftöverföring & drivlina

 • Känna till konstruktion och funktion hos kraftöverföringen (växellådsalternativ, koppling, kardanaxlar, bakaxlar, drivaxlar, navreduktioner osv).

 • Känna till begreppen kraftuttag, olika varianter och utföranden.

 • Känna till hur man demonterar och monterar en växellåda.

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten på bromssystemet.

 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på lastbil, buss och släpvagn.

 • Känna till betydelsen av och principen för bromsanpassning.

 • Känna till tillverkares olika motorbromssystem.

 • Känna till hur ett bromsprov i rullbromsprovare går till och analys av testresultat.

 • Känna till hur man renoverar bromsar.

Hjulupphängning & styrsystem

 • Kunna analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul- och axelvinklar.

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten med fordonets hjulvinklar och styrsystem.

 • Känna till tunga fordons olika hjulupphängningar, dess konstruktion och olika varianter.

 • Känna till konstruktion och funktion av styrservosystemet.

 • Känna till hur man utför tryck- och flödesmätning i servosystemet.

 • Känna till grunderna för uppmätning och justering av axelvinklar.

Ram, fjädringssystem & hjul

 • Känna till konstruktion och funktion av olika ramar, innerramar, dragbalks- och axelavståndsvarianter.

 • Känna till generella regler för borrning, svetsning, kapning, kortning och förlängning av ramar.

 • Känna till tillverkares specifika påbyggnads- och ombyggnadsanvisningar.

 • Känna till konstruktion och funktion hos olika fjädringssystem samt elektriskt styrda luftfjädringssystem.

Hytt & inredning

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet.

 • Känna till hyttens konstruktion och funktion.

 • Känna till reparationsmetoder för glasrutor.

 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

 • Känna till konstruktion och funktion samt digital felsökning av klimatanläggningar.

 • Känna till förekomsten av original tillsatsvärmare.

Tillbehör & extra utrustning

 • Kunna grunderna inom fordonshydraulik.

 • Kunna konstruktion och funktion av enkelt hydraulsystem samt kunna felsöka och lokalisera fel i detsamma.

 • Känna till vanligt förekommande varianter av lastbilar, dragbilar, flakbilar, bussar, semitrailer, fordonskombinationer och dess påbyggnationer.

 • Känna till vanligt förekommande slirskyddstyper.

 • Känna till vanligt förekommande eftermonterad tillsatsvärmare.

 • Känna till vanligt förekommande förar- och transportörshjälpmedel som GPS, telematik, förarrelaterad data osv.

Till toppen på sidan