Branschkrav för bilskadereparatör

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.

 • Kunna bilens grundfunktioner och centrala komponenter.

 • Kunna ellära och elektronikens grunder.

 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.

 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.

 • Kunna serviceprocessen i en bilskadeverkstad och förstå vikten av ett nära samarbete med fordonslackeraren.

 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.

 • Kunna rangera, provköra och funktionstesta fordon i samband med service/reparation. Innehav av körkort med behörighet B.

 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.

 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet och säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyft- och riktningsanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.

 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten.

 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordonmed hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t.ex. Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen, samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.

 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en skadeverkstad.

 • Kunna använda gas- och migsvets.

 • Kunna använda induktionsvärmare.

 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.

 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

 • Känna till de vanligast förekommande kalkylprogrammen på marknaden.

Yrkesspecifika kunskaper

Kaross & inredning

 • Kunna genomföra diagnos av skada för att fastställa lämplig reparationsmetod.

 • Kunna utföra vanligt förekommande demontering och monteringsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.

 • Kunna tömma bränsletankar (bensin, diesel).

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska lagras.

 • Kunna principerna för sammanfogning med limningsteknik.

 • Kunna använda förekommande nitlimnings- och svetsmetoder vid olika skadereparationer enligt tillverkarens anvisningar.

 • Kunna avtäta fogar vid utbyte av karosseridetaljer.

 • Kunna ytrikta och krympa.

 • Kunna byta, inpassa och skarva detaljer med olika sammanfogningsteknik.

 • Kunna plastspackling och ytslipning av riktad karosseriyta färdig för överlämning till lackering.

 • Kunna karossens konstruktion med olika material, dess egenskaper och påverkan av varandra.

 • Kunna utföra byte av limmade och olimmade glasrutor enligt föreskriven arbetsmetod.

 • Känna till uppmätning av kaross och ram enligt måttriktningsnorm på vanligt förekommande riktbänksmodell, gällande medelsvår skada, analysera mätresultatet och under handledning fastställa lämplig riktmetod.

 • Känna till demontering och montering av stripes och dekorationer.

 • Känna till fordonskonstruktion och funktion i samband med fordonets olika säkerhetssystem.

 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbeten med alternativa bränslen.

 • Känna till plastmärkning och reparationsmetoder för plaster och kompositer.

 • Känna till kravspecifikation för färdigriktad yta.

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finnsgällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.

 • Känna till metoder för rostskydd av ram och kaross samt gällande rostskyddsåtaganden efter reparation enligt respektive tillverkares anvisningar.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera enklare elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.

 • Kunna läsa och uttyda ett elschema.

 • Kunna utföra konditions- och laddningstest av olika typer av bilbatterier inklusive spårbarhet – parameterutskrift.

 • Kunna justera och utföra efterkontroll av strålkastare samt säkerhets- och komfortsystem som påverkas vid skadereparationer.

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbete på bromssystemet.

Hjulupphängning & styrsystem

 • Känna till vikten av hjulupphängning gällande styrning och hjulvinklar.

Ram, fjädringssystem & hjul

 • Känna till induktionsvärmning och dess användningsområden.

Övrigt

 • Genomgått härdplastutbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 • Genomgått ergonomisk utbildning, kunna lyfta rätt och använda erforderliga hjälpmedel.

 • Genomgått läkarundersökning år 1, tjänstbarhetsbedömning.

 • Genomgått buller/vibrationsundersökning.

Till toppen på sidan