Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

En förlegad omvärldssyn och bristande beskrivning av flygets klimatarbete

En förlegad omvärldssyn och bristande beskrivning av flygets klimatarbete

Flyg- och reseföreträdare: Svenska flygindustrins fossilfria färdplan kommer ge oss ett hållbart flyg för alla, oavsett var gästerna kommer ifrån.

Debattartikeln publicerades som replik på DN debatt den 3 maj

Sverige är ett fantastiskt land för utländska besökare. Utspelet på DN Debatt om att Visit Sweden bör sluta marknadsföra Sverige utanför Europa är därför beklagligt eftersom turism skapar förståelse för världen genom erfarenhetsutbyte. Debattartikeln innehåller även en förlegad omvärldssyn och bristande beskrivning av flygets klimatarbete.

Turister vill komma till Sverige. Vi är ett tryggt och öppet land med vackra städer och skiftande natur och vi blev nyligen utsedda till världens mest hållbara turistdestination. Vår unika allemansrätt inbjuder till starka upplevelser som få andra länder kan ge. Sverige har gott renommé utomlands mycket tack vare Visit Sweden och andra aktörers arbete.

Hållbar turism utvecklar lokala samhällen och skapar incitament för att bevara unika miljöer även i Sverige. Besöksnäringen är en framgångssaga som skapar över 200.000 arbetstillfällen. Många jobb inom hotell och restaurang går till utrikes födda och ungdomar. Även om flertalet turister besöker storstäderna har besöksnäringen störst regional betydelse i glesbygd.

Vi är inte motståndare till andra trafikslag än flyg. Många utomeuropiska turister gör tvärtom rundresor i Europa med tåg, buss eller fartyg.
Sverige ligger utanför de stora turistströmmarna i kontinentala Europa och en bra bit från händelsernas centrum. Flyget är därför det vanligaste sättet för utländska besökare till och från Sverige. Enligt Tillväxtverket kan 60 procent av utländska gästnätter tillskrivas flyget. Utan flyg blir vi avskurna.

Flyget i Sverige tar ansvar för både tillgängligheten och klimatet. Klimatpåverkan från flyget är vår gemensamma utmaning som måste hanteras genom träffsäkra ekonomiska styrmedel samt utveckling av förnybara bränslen och ny teknik. Svenska flygindustrins fossilfria färdplan kommer ge oss ett hållbart flyg för alla, oavsett var gästerna kommer ifrån.

En stor majoritet av turisterna kommer i dag från våra grannländer i norra Europa. Besökare från andra världsdelar är en relativt liten men växande grupp.

Om vi på allvar vill att andra länder ska utvecklas i demokratisk riktning på ett hållbart sätt borde marknadsföringen av Sverige öka där i stället för tvärtom.

Vi tror på potentialen i Sverige när fler människor får chansen att resa i takt med att världsekonomins mittpunkt förflyttar sig från Europa. De tio länder med högst BNP-tillväxt 2019 var samtliga belägna i Afrika, Asien och Sydamerika. Enligt Stockholms Handelskammare skedde störst procentuell tillväxt av utländska gästnätter 2008–2018 av besökare från Kina och Indien. Om vi på allvar vill att andra länder ska utvecklas i demokratisk riktning på ett hållbart sätt borde marknadsföringen av Sverige öka där i stället för tvärtom.

Det är möjligt att satsa på både närturism och internationell marknadsföring. Vi är inte heller motståndare till andra trafikslag än flyg. Många utomeuropiska turister gör tvärtom rundresor i Europa med tåg, buss eller fartyg.

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra Sverige som en attraktiv och hållbar destination i andra länder. Vi vill att uppdraget fortsätter och även utvidgas till nya marknader. Att avgränsa uppdraget till vårt redan etablerade grannområde är inte en långsiktig strategi. Låt i stället Visit Sweden utveckla turismen till Sverige.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen flyg, och Didrik von Seth, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF):

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.