Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

”Danska åtgärder krävs för svenska företag”

Om Sverige vill ha fungerande samhällstransporter när covid-19 väl klingat av krävs det drastiska stödåtgärder och dessa krävs nu. Det skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell, Transportföretagen.

Flygplanen står på backen, bussarna i beställnings- och turisttrafik står still och taxiåkare söker kunder med ljus och lykta. Coronavirusets konsekvenser för transportsektorn är extrema. Tre kraftfulla åtgärder kan hjälpa den svenska transportsektorn att hantera krisen men då behövs handlingskraft och agerande från regeringen, se Danmark som exempel. Regeringen har den senaste veckan tillsammans med samarbetspartierna presenterat flera olika åtgärder för att stötta näringslivet. Det är välkommet att staten tar en större andel av kostnaderna vid korttidspermitteringar men för ett företag som enbart har kostnader och inga intäkter hjälper detta föga. Staten måste täcka 100 procent av kostnaderna. Dessutom omfattas inte anställda i familjeföretag som tillhör arbetsgivarens familj. En stor del av transportsektorn är familjeföretag. För företag utan intäkter är riskerna med att i detta läget låna pengar – om de överhuvudtaget blir beviljade – betydande. För väldigt många företag inom inte minst taxi- och busstransportsektorn är lån ingen framkomlig väg.

Därför har Transportföretagen till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan hemställt att den svenska regeringen beslutar om åtgärder som ger reda pengar in till svenska företag liknande det den danska regeringen tillsammans med övriga partier i Folketinget beslutade den 19 mars:

  • Den första åtgärden är ett direkt stöd till danska företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. I Sverige har vi företag som tappat 100 procent av sin omsättning och sina intäkter, här behövs ett liknande kontantstöd som Danmark nu erbjuder.
  • Den andra åtgärden är ett direkt stöd till enskilda näringsidkare (”selvstændige og freelancere”) som tappat mer än 30 procent av sin omsättning. Den svenska regeringen har i dag inga förslag på hur företagaren skall skyddas, fokus ligger på medarbetarna. Det duger inte, regeringen måste ta fram åtgärder för att skydda entreprenören.
  • Den tredje åtgärden innebär att extra medel kommer att tillföras den danska resegarantifonden för att kunna betala ut ersättning, i form av lån, till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. Svenska researrangörer behöver samma bistånd för att ha någon möjlighet att ta sig igenom krisen.

Många av transportföretagen är små, dessutom familjeföretag och de ser nu hela sin marknad försvinna. Om Sverige vill ha fungerande samhällstransporter när covid-19 väl klingat av krävs det drastiska stödåtgärder och dessa krävs nu. Helst nyss. Vi uppmanar den svenska regeringen att följa Danmarks exempel och utforma något liknande för Sverige.

Marcus Dahlsten
vd, Transportföretagen
Tina Thorsell
samhällspolitisk chef, Tranportföretagen

Läs även på SvD

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.