Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Arlanda försvårar för dem som vill ta bussen

Arlanda betalar för dem som vill ta bussen

Snart får bussarna inte längre hämta upp resenärer på Terminal 5 på Arlanda. De kommer istället att behöva parkera på Terminal 4 en bra bit längre bort, vilket innebär att färre kommer att ta bussen och att konkurrensen blir orättvis samtidigt som en klimatsmart transport väljs bort. Swedavia behöver tänka om och utveckla möjligheterna för bussarna på Arlanda för att bidra till fler kollektiva resor till flygplatsen.

Debattartikeln publicerades i Uppsala Nya Tidning (UNT) den 14 oktober

Under normala omständigheter reser tusentals resenärer med buss både till och från Arlanda genom såväl regional linjetrafik som expressbussar och flygbussar. Dessutom stannar även turistbussar för att hämta eller lämna svenska och utländska turister vid sin slutdestination. Om nu dessa bussar tvingas bort från terminal 5 kommer färre att välja bussen. Det ger negativa konsekvenser för klimatet för på längre sikt undergräver Arlanda sitt uppdrag att utvecklas till en hållbar flygplats. Busstrafiken till Arlanda är ju nästan uteslutande fossilfri idag. Dessutom snedvrids konkurrensen då färre väljer bussen för att ta tåg eller taxi.  

Ska Stockholm och Uppsala vara attraktiva besöksmål är goda, säkra och hållbara transporter en viktig del i helheten. Istället för att utveckla förutsättningarna för bussarna på Arlanda och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar utveckling när pandemin viker och vi börjar resa igen, sparkar man på en bransch som redan ligger till följd av coronapandemin. Se istället möjligheterna med att bygga ut så att alla transportslag – tåg, buss och taxi – kan rymmas tillsammans.

Anländer stora grupper resenärer som till exempel en grupp turister eller konferensdeltagare, uppstår genast kapacitetsproblem om bussarna inte finns på plats. Det blir heller ingen bra upplevelse för dem som då måste gå med väskorna till nästa terminal för att ta bussen. Vi har klockat tiden till att det tar 12 minuter att gå mellan Terminal 5 och Terminal 4 utan trängsel. Det gäller inte heller inte bara att resenärerna tvingas till långa gångavstånd. De planerade hållplatserna är också trånga.

Vi förstår att Arlandas ombyggnad innebär logistiska svårigheter och att flygplatsledningen provat olika alternativ. Men lösningen som man föreslår är varken den enda eller den rätta. Från bussbranschens sida har vi deltagit i en dialog som nu plötsligt tagit slut med beskedet att flygplatsledningen fattat ett beslut som inte går att ändra.

Trots att vi menar att det finns alternativ där alla transportslag ryms och där flygplatsen kan utveckla klimatsmarta transportlösningar för sina resenärer. Vi är också öppna för att detta kan innebära nya avgifter för busstrafiken.

Flera av Swedavias flygplatser premierar det kollektiva resandet med buss genom att ha busshållplatser i nära anslutning till terminalen. Så borde man även tänka med Arlanda. Har Arlanda dessutom ambitionen att växa, måste utvecklingen av kollektivtrafiken gå hand i hand.

Busstrafiken till och från Arlanda har utvecklats positivt fram till coronakrisen. Pandemin har drabbat alla persontransporter hårt och bussbranschen genomgår just nu ett stålbad. Branschen behöver definitivt inte ytterligare en utmaning att hantera, så som Swedavias beslut om flyttad busstrafik på Arlanda nu innebär.

Vi hade önskat att Swedavia ser frågan ur ett helhetsperspektiv och att de tillsammans med oss i bussbranschen kan komma fram till en lösning. Att vi med gemensam skaparkraft kan utveckla en ännu bättre och smartare miljö för bussarna. Vi vill återuppta dialogen om nya lösningar, inte diskutera framtidens logistik utifrån ett beslut som vi inte kan acceptera.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag
Alan Björk, ordförande CWUX Bussbranschförening

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.