Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Praktiskt arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöfrågor blir  en alltmer viktig fråga. Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Som chef på företaget har du en skyldighet att känna till vad som gäller för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, både ur samverkanssynpunkt , hur det praktiska arbetet ska gå till och vad som kan bli följderna av  regelöverträdelser.

 

Vem riktar sig kursen till? 

Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare, och övriga i ledande funktion med ansvar för arbetsmiljöarbetet i alla medlemsföretag oberoende av förbund.

Ur innehållet 

 • Reglerna som styr, arbetsmiljölagen, förordningen och föreskrifterna.
 • Arbetsmiljöansvaret, uppgiftsfördelningens betydelse och innebörd.
 • Vad ska göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och hur ska det gå till?
 • Hur ska samverkan gå till, organisation, policies, rutiner. 
 • Att undersöka arbetsmiljön, riskbedömningar och handlingsplanering. 
 • Information, instruktioner, utbildning olika krav i olika situationer.
 • Olyckor & allvarliga tillbud, vad gäller, vad ska göras?
 • Föreskrifterna, att känna till hur man gör, för att uppfylla reglerverket. 
 • Medicinska kontroller, arbetsutrustning -besiktning -egenkontroll -tillstånd, ergonomi, arbetsanpassning, organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska och fysikaliska risker, några aktuella föreskrifter.
 • Skillanden mellan straffsanktion och sanktionsavgifter.
 • Påföljder, vad händer om regler inte följs?
 • Olika ansvar, olika påföljd, vad innebär oaktsamhet? 
 • Arbetsmiljöansvar, straffansvar, samordningsansvar, skadeståndsansvar, olika påföljder
 • Vad innebär det att vara oaktsam? 
 • Arbetsmiljö i förändring, säkerhetskultur och -klimat.

Se aktuella utbildningar och evenemang här

Vid frågor kontakta Anki Engström utbildning@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.