Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Praktiskt arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöfrågor blir  en alltmer viktig fråga. Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Som chef på företaget har du en skyldighet att känna till vad som gäller för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, både ur samverkanssynpunkt , hur det praktiska arbetet ska gå till och vad som kan bli följderna av  regelöverträdelser.

 

Vem riktar sig kursen till? 

Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare, och övriga i ledande funktion med ansvar för arbetsmiljöarbetet i alla medlemsföretag oberoende av förbund.

Ur innehållet

  • Reglerna som styr; arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifterna, vad innebär arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning?
  • Hur organiseras det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad behöver dokumenteras?
  • Att uppfylla föreskrifternas regler, riskbedömningar, instruktioner, medicinska kontroller, arbetsanpassning, körtillståndsgivning, utbildningskrav mm. 
  • Vad ska göras när det händer en olycka eller allvarligt tillbud?
  • Påföljder, vad händer om regler inte följs? Skillnaden mellan straffsanktion och sanktionsavgifter, vad innebär det att vara oaktsam? 

Se aktuella utbildningstillfällen här 

Vid frågor kontakta Anki Engström utbildning@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.