AD 2020 nr 66

Arbetsdomstolen avgjorde den 25 november 2020 ett mål mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet där domstolen fann att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet reglerar anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare. Hamnarbetarförbundets kollektivavtal från 2019 (andrahandsavtalet) tillämpas därmed inte på de anställda. Det innebär att Sveriges Hamnar inte är skyldiga att ingå lokala överenskommelser med Hamnarbetarförbundet. Domen innebär en framgång för Sveriges Hamnar och Arbetsdomstolen befäster den viktiga principen om första- och andrahandsavtalets ställning AD 2020 NR 66.

Bakgrund

Ett hamn- och stuveribolag i Göteborgs hamn skulle förändra arbetstidsförläggningen för ett antal arbetare. Enligt det centrala kollektivavtalet förutsätter en sådan förändring en lokal överenskommelse. Bolaget träffade en sådan överenskommelse med Transportarbetareförbundet i enlighet med Sveriges Hamnars rådgivning. Den principiella frågan var om bolaget även hade skyldighet att reglera arbetstiderna genom en lokal överenskommelse med Hamnarbetarförbundet.

Frågor och svar med anledning av Arbetsdomstolens dom rörande andrahandsavtalet med Hamnarbetarförbundet