AD 2021 nr 03

Den 26 januari 2021 meddelade Arbetsdomstolen beslut i två mål där Transportföretagen biträder ett medlemsföretag.

I bägge besluten biföll Arbetsdomstolen arbetsgivarens begäran om att anställningarna skulle upphöra.

I ett av besluten slog Arbetsdomstolen även fast att en arbetsgivare har rätt att skicka en uppsägningshandling med rekommenderat brev om arbetstagaren inte är på arbetsplatsen eftersom hen är sjukskriven på grund av Covid. För det fall arbetstagaren inte hämtar ut det rekommenderade brevet med uppsägningshandlingen anses uppsägningen ändå verkställd tio dagar efter att arbetsgivaren skickade brevet och preskriptionsfristerna börjar löpa. Arbetsdomstolen underströk emellertid också att för det fall en arbetsgivare skickar uppsägningshandlingen med rekommenderat brev trots att uppsägningshandlingen rätteligen skulle ha överlämnats personligen börjar inte preskriptionsfristerna att löpa om inte arbetstagaren hämtar ut det rekommenderade brevet.

Besluten hittar ni här: Beslut AD 3-21 - Protokoll med beslut

Vill ni veta mer kan ni kontakta Henrik Olander som hjälpte medlemsföretaget i Arbetsdomstolen.

Henrik Olander

Processjurist