Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Olycksfall och tillbudsrapportering

Anmälan om olyckor och allvarliga tillbud sker till Arbetsmiljöverket.

Olyckor och allvarliga tillbud ska alltid rapporteras

Skyldigheten är straffsanktionerad (Arbetsmiljölagen Kap 3 §3a och Arbetsmiljöförordningen 2§ ). Olycka eller tillbud som kunnat leda till allvarligare skada anmäls till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. ”Utan dröjsmål” ska tolkas som 1-2 arbetsdagar efter att olycka eller allvarligt tillbud inträffat.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.