Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Årlig uppföljning

Årlig uppföljning görs för att säkerställa en ständig förbättring i arbetsmiljöarbetet.

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen bör utföras årligen. Det är lämpligt med en översyn av rutiner, handlingsplaner och policydokument för att stämma av om arbetet fungerar tillfredsställande eller om något behöver förbättras.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.