Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vad ska dokumenteras vid systematiskt arbetsmiljöarbete?

Föreskriften innehåller krav på dokument som att ha en policy eller rutin för årlig uppföljning, andra är hjälpmedel för att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, exempelvis riskbedömning. Om Arbetsmiljöverket ställer krav på att ni ska visa upp något av dessa dokument så är det inte bara förekomsten av dokumentet, ni ska dessutom visa att det används och finns dokumenterat.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.