Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Följ upp

Uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att man kontrollerar, följer upp och utvärderar det som förevarit i företaget. Vanligen görs detta en gång årligen. Uppföljningen ska sedan resultera i korrigeringar och kompletteringar av SAM, en "ständig förbättring".

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.