Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur gör man?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska säkerställa att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, i nedanstående punkter beskrivs olika moment som bör ingå.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.