Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

När det händer en olycka eller tillbud

När en olycka inträffar, prioritera omhändertagandet av skadade, larma räddningstjänsten eller ambulans, säkra platsen så att inget mer händer och underrätta berörda i företaget, anhöriga och aktivera företagets krishanteringsgrupp. 

Checklista på frågeställningar att beakta vid en utredning av ohälsa, olycksfall eller tillbud i arbetet.

 • Var och när uppstod/inträffade olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret?
 • Vad arbetade personen med när olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret uppstod/inträffade?
 • Hur gick det till? 
 • Vad gav upphov till olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret?
 • Vilka förhållanden på platsen kan ha påverkat det som hände?
 • Vilken utrustning eller vilka kläder kan ha påverkat det som hände?
 • Vilka förhållanden i arbetssituationen kan ha påverkat olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret?
 • Har lagar, föreskrifter och regler följts?
 • Vilka brister i de förebyggande rutinerna kan ha inverkat?
 • Vilka förhållanden i säkerhetsklimatet -kulturen kan ha påverkat?
 • Vilka utbildnings‑ och informationsbrister kan ha påverkat?
 • Var något tillfälligt annorlunda när olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret uppstod/inträffade?
 • Hur farlig eller allvarlig är olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret?
 • Vilken är den (sannolika) orsaken till olyckan, tillbudet, sjukdomen eller besväret?
 • Finns andra verksamheter i organisationen där liknande kan inträffa?
 • Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att något liknande inträffar igen?

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.