Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Straffansvar och skadeståndsansvaret

I de fall en olycka skett kan även en fysisk person dömas till straffansvar med böter eller fängelse i straffskalan. Dessutom kan även den juridiska personen, företaget straffas, då med företagsbot.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.