Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ansvarsplacering

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret på arbetsgivaren som kan sätta upp interna regler och policys. För att leda arbetet behövs rutiner och processer för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan innebära behov av organisation, instruktioner, information, utbildning mm. Ansvaret för genomförandet behöver fördelas i organisationen, en uppgiftsfördelning, delegering sker i avsikt att precisera och förtydliga vem som gör vad. En delegering innebär inte att egenansvaret tas bort, varje arbetstagare har fortfarande ett ansvar för sina handlingar. Oavsett delegering till chefer, så kvarstår ett övervakningsansvar för arbetsgivaren att löpande analysera om rätt förutsättningar, befogenheter och resurser givits och fungerar för den som uppgiftsfördelats. Det finns förutom detta ett antal andra "ansvars-subjekt" som i olika sammanhang kommer in, exempelvis samordningsansvaret när leverantörer, entreprenörer, inhyrda, besökare kommer in i verksamheten.

Avslutningsvis beskrivs det ansvar som blir aktuellt vid en olycka och vilka som kan bli föremål för ett straffansvar.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.