Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-
Webbinarium

Digitalt seminarium om resegarantilagen

Tid:
20 jan 2021 kl. 10:00 - 11:00
Plats:
Zoom

Sveriges Bussföretag, tillsammans med SRF, anordnar ett medlemsseminarium med inbjudna experter kring den befintliga resegarantilagen och hur den har kunnat tillämpas under rådande pandemi. SRF skickade i början av december ett brev till regeringen med en uppmaning att tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen och komma med förslag till anpassningar av densamma. I brevet framfördes förslag till ändringar och tillägg.

Seminariet kommer att vara i form av en panel med representanter från flera olika politiska partier, regeringen, Kammarkollegiet, SRF och Sveriges Bussföretag. Medlemmar kommer att ges möjlighet att följa seminariet digitalt.

Program

  • Beskrivning av nuvarande lag
  • Exempel från andra medlemsstater
  • SRF förslag till anpassningar
  • Kommentarer från politiker

Deltagande riksdagsledamöter

Josefin Malmqvist, Moderaterna
Ola Johansson, Centern
Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna
Sanne Lennström, Socialdemokraterna
Larry Söder, Kristdemokraterna

Danmark
Lars Thyker, Generalsekreterare i Danska Resebyråföreningen (DRF)

Kammarkollegiet
Ulrika Landqvist
Ingela Allenbert, Advokatfiskal
Larisa Serdioukova, Advokatfiskal

SRF
Jonas Thyberg, Advokat

Seminarieledare
Didrik von Seth, SRF och Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag

Efter registrering
Efter registrering kommer du få ett bekräftelsemejl med information om hur du ansluter mötet.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.