Evenemang

Praktiskt Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljö

Kraven från myndigheter, kunder och egen personal ökar ständigt. - Vad behöver jag kunna som chef?

Innehåll

Regler som styr

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Föreskrifterna (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur ska det gå till?

 • Ansvar och roller, samverkan, organisation, spelregler
 • Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning, delegering, samordningsansvar
 • Olyckor & allvarliga tillbud, anmäla och utreda
 • Riskbedömningar
 • Handlingsplaner, genomför åtgärder, kontrollera och följa upp
 • Information, instruktioner, utbildning

När det händer något, vad gäller, vad ska göras?

 • Olycksfall, skador, allvarliga tillbud
 • Rapportering, utredning, avvikelserapporter
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Påföljder vid brott mot Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och HR

Mer information

Plats: 

Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm


I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Kaffe och smörgås serveras från kl.09.00
Eventuell resa och logi betalas av deltagaren.
Fakturering sker efter genomförd kurs.

Har du frågor om utbildningen, skicka e-post till utbildning@transportforetagen.se

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se