Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-
Evenemang

Den digitala trafiksäkerheten

Seminarier

Ett seminarium under Skogstransportmässan i Ljusdal om hur ny teknik kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Under Skogstransportmässan i Ljusdal arrangerar Transportföretagen i samverkan med Länsförsäkringar en konferens om hur ny teknik kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

För Länsförsäkringar är ett förebyggande arbete viktigt för att minska skador och olyckor genom att bidra med kunskap om åkerinäringen ur ett säkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv. Fokus ligger på att bidra till förarnas säkerhet och trygghet genom att öka kunskap om risker och hur detta kan förebyggas.

Ny teknik är en viktig del i en förbättrad trafiksäkerhet. På konferensen kommer Volvo Lastvagnar att berätta om hur fordonstillverkarna arbetar för att med hjälp av ny teknik förbättrar trafiksäkerheten. Dessutom kommer Tenstar Simulation att ge dig svaret på hur simulatorer kan bidra till att göra oss till bättre förare och höja trafiksäkerheten. Deltagare ges också möjlighet att testa en grävmaskinssimulator i kaffepausen.

Program

14.00
Välkommen!
Anders Josephsson, Transportföretagen, moderator

14.05
Nollvisionen – hur ligger vi till?
Erik Risberg, Transportföretagen

14.15
Hur ser riskerna ut i trafiken? Trafiksäkerhetsutmaningar på väg för åkeribranschen
Anders Wallstenius, Länsförsäkringar

14.45
Kan vi simulera oss till att bli bättre förare?
Lasse Holm, Tenstar Simulation AB

15.00
Eftermiddagskaffe
Passa på att testa en simulator i kaffepausen!

15.30
Ny teknik för ökad trafiksäkerhet – så arbetar fordonstillverkarna
Susanne Frödin, AB Volvo

16.00
Avslutning

Målgrupp

För alla intresserade av trafiksäkerhet inom skogstransportindustrin.

Mer information

Har du frågor om seminariet kontakta Christina Gisselberg, tel 08-762 71 51 eller e-post naringspolitik@transportforetagen.se

Konferenslokalen är i Ljusdals Folkpark vid Entré väst.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer som innebär en maxgräns på 50 st deltagare. Därför vill vi att du anmäler ditt deltagande i förväg.

Pris exkl. moms
0 kr
  • Tid:
    Lediga platser kvar

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.