Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nytt avtal tecknat för motorbranschen

Nu har ett nytt Motorbranschavtal tecknats mellan parterna Motorbranschens Arbetsgivareförbund (ett förbund inom Transportföretagen) och IF Metall. Avtalet omfattar cirka 20 000 anställda.

I går kväll (den 4 november) enades Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall om ett nytt kollektivavtal värt 5,4 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Motorbranschavtalet följer den norm som parterna inom industrin har satt för löneökningarna på svensk arbetsmarknad. 

”Vi har träffat ett nytt Motorbranschavtal. Det är värdefullt att det löper över 29 månader så att branschen får långsiktig arbetsro, särskilt i en tid då pandemin skakar hela samhället. Vi har landat avtalsvärdet på samma nivå som industrin, vilket bland annat innebär att det inte blir retroaktiva löneökningar”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. 

Avtalets innehåll 

Det nya avtalet löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Det sista året är uppsägningsbart, vilket utgör en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt. 

Avtalet är fördelat på två lönerevisionstillfällen, ett den 1 december 2020 och ett den 1 maj 2022. 

I förhandlingarna har parterna enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av Avtalspension SAF-LO successivt sänks till 22 år. Sänkningen betyder att den tecknade avtalspensionen från den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder. Kostnaden för detta räknas av från löneökningarna vid de båda lönerevisionerna med 0,12 procent respektive 0,22 procent. 

Parterna har även enats om en avsättning till deltidspensionen med 0,2 procent från och med den 1 december 2020 vilket också räknas av från avtalsvärdet. Det nytecknade avtalet innebär inte någon retroaktiv löneökning från och med maj.

Transportföretagen/Motorbranschens Arbetsgivareförbund kommer att återkomma med mer information om det nya kollektivavtalet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.