Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya tjänstemannaavtal har tecknats

I dag den 18 november har Motorbranschens- och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Unionen tecknat nya tjänstemannaavtal. De nya avtalen innebär löneökningar på 5,4 procent och de sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader med två lönerevisioner. Avtalen omfattar totalt cirka 21 000 anställda.

Båda avtalen följer den norm som parterna inom industrin har satt för löneökningarna på svensk arbetsmarknad.

”Vi har träffat ytterligare två nya avtal. Vad gäller avtalsvärde och längd på avtalen så följer vi industrinormeringen. Det är värdefullt med långa avtal då det ger stabila förutsättningar för en tid framöver, särskilt i en tid då pandemin skakar hela samhället”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. 

”Den snabba tekniska utvecklingen i våra branscher ställer höga krav på dagens tjänstemän och vi verkar i en omvärld där vi konkurrerar om kompetensen. Det nya tjänstemannaavtalen som vi idag har tecknat hjälper till att stärka våra branscher så att vi fortsatt kan följa med i utvecklingen och klara av konkurrensen på bästa sätt”, avslutar Marcus Dahlsten.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.