Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Marcus Dahlsten: "Det är en omfattande avtalsrörelse vi går in i"

Marcus Dahlsten, Transportföretagens vd, är ingen dununge när det gäller avtalsrörelser. Här ger han sin syn på kommande avtalsrörelse.

Totalt ska cirka 500 kollektivavtal omförhandlas under årets avtalsrörelse – över 50 av dessa förhandlas i något av Transportföretagens förbund. Med bakgrund i det, hur ser då nuläget i avtalsrörelsen ut? Marcus Dahlsten ger sin syn:

–        Årets avtalsrörelse berör närmare tre miljoner löntagare. Det är med andra ord en väldigt omfattande avtalsrörelse som vi går in i. Just nu befinner vi oss i de märkessättande förhandlingarna som avgör löneökningstakten under kommande år. Var dessa förhandlingar landar har stor påverkan på utvecklingen i Sverige de närmaste åren.

Samtidigt som de märkessättande förhandlingarna har inletts pågår också uppstarten för förbundsförhandlingarna inom Transportföretagen.

–        I vårt uppdrag på transportsidan ligger att så långt det är möjligt verka för att våra kollektivavtal ger företagen så bra förutsättningar som möjligt för att bedriva sin verksamhet. Det gäller allt ifrån arbetstidens förläggning till andra typer av regler.

Vad är viktigt för arbetsgivarsidan att uppnå?

–        Övergripande i avtalsrörelsen är det självfallet att ha en löneökningstakt som stärker konkurrenskraften i Sverige, det är det största målet för arbetsgivarsidan. Flexibilitet är ett annat nyckelord. För att bolagen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt och för att kunna vara flexibla i förhållande till kunderna behöver vi regler som ger förutsättningar för det. Sedan spelar det ingen roll om det handlar om ett fartyg som anlöper en hamn eller passagerare som ska transporteras med buss, vi måste ha en verksamhet som fungerar när den efterfrågas.  

Kollektivavtalen är regleringsinstrument som rätt utformade ger bra förutsättningar för företagen att snabbt anpassa sig till en förändrad omvärld.

Samtidigt finns orosmoln i årets avtalsrörelse. Ett sådant handlar om det så kallade knät, en låglönesatsning som nu enligt fackens krav ska omfatta en stor del av arbetsmarknaden.

–        Det är oerhört problematisk att IF Metall återigen driver krav som inte tar sin utgångspunkt i industrins förutsättningar utan som har mer bäring på andra förbund. Fortsätter de på den här vägen kommer det innebära slutet på Industriavtalet.  

Ytterligare en knäckfråga gäller de nya pensionskraven, något som skulle bli mycket dyrt för arbetsgivarna.

–        De yrkanden som LO har lagt fram är både väldigt kostsamma för våra företag och på andra sätt problematiska. Det man kan konstatera är att det är djupt bekymmersamt att LO blandar ihop förhandlingar mellan huvudorganisationerna, det vill säga med Svenskt Näringsliv, och de förbundsförhandlingar som nu pågår.

Trots att det finns svåra frågor i årets avtalsrörelse är Marcus Dahlstens förhoppning att den kan bidra till att förbättra förutsättningarna för företagen inom transportsektorn att bedriva sin verksamhet.  

–        Kollektivavtalen är regleringsinstrument som rätt utformade ger bra förutsättningar för företagen att snabbt anpassa sig till en förändrad omvärld. Vi står inför en rad förändringar när det gäller exempelvis hållbarhet och digitalisering. Avtalsrörelsen spelar därmed en avgörande roll för transportsektorn.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.