Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Så går avtalsrörelsen till

Avtalsrörelsen innebär att ett stort antal kollektivavtal kommer att omförhandlas. Förhandlingarna sker mellan arbetsgivarorganisationer, som företräder företagen, och fackföreningar. Kollektivavtalen reglerar löner och arbetsvillkor. Totalt omfattas cirka 2,8 miljoner anställda av den avtalsrörelse som löper under 2020.

Startskottet för avtalsrörelsen 2020 skedde redan i december förra året. Då växlade industrins parter sina avtalskrav. Att industrin är först ut beror på att de är Sveriges mest konkurrensutsatta sektor. De får därför leda förhandlingarna kring vilken löneökningstakt som Sverige klarar av utan att vi tappar i den internationella konkurrensen.

De nuvarande avtalen är treåriga. På grund av coronapandemin har de flesta avtalen prolongerats, alltså förlängts, och löper ut under höst och vinter 2020 (här kan du läsa mer om våra prolongerade avtal).  Då ska parterna ha kommit överens om hur stora löneökningar som Sverige klarar av under nästa avtalsperiod, det så kallade märket. Detta utgör sedan basen i förhandlingarna som sker mellan arbetsgivarorganisationerna och facken.

Förbundsförhandlingar

För många av våra avtal byts krav redan innan märket sätts, men då handlar yrkandena om allmänna villkor, exempelvis arbetsförhållanden och arbetstider. Det sker med andra ord parallellt med förhandlingarna om märket.

När förhandlingarna om såväl löneökningar som förbundsförhandlingarna om arbetsvillkor är färdiga skrivs sedan nya kollektivavtal för kommande avtalsperiod. Längden på avtalen kan variera beroende på vad parterna kommer överens om och hur situationen i omvärlden ser ut. De kan gälla i allt från ett år till att vara fleråriga.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.