Transportstråk kan försvinna om expressbussarna inte klarar krisen

Transportstråk kan försvinna om expressbussarna inte klarar krisen

Rekommendationen om att hålla sig hemma i påsk kommer få dramatiska konsekvenser för bussbranschen som redan börjat gå i konkurs.

Debattartikeln publicerades i Jönköpings Posten den 30 mars

Kommersiell linjetrafik, alltså busstrafik som drivs helt på biljettintäkter utan offentliga subventioner, är mycket hårt ansatt av minskat resande i spåren av corona.

Det gör att i princip alla dessa bussföretag tvingas dra ner på sin trafik eller helt ställa in tills vidare. Företagen vittnar om nedgångar i resande på upp emot 90 procent.

Den kommersiella linjetrafiken körs över hela Sverige och knyter också ihop oss med våra grannländer. Några av de starkaste stråken är Oslo-Göteborg-Köpenhamn respektive Göteborg-Jönköping-Stockholm.

Att det ser ut så är ingen slump, det är en följd av att det till stor del saknas annan konkurrenskraftig kollektivtrafik för långväga resor i form av tåg- och flygtrafik på dessa sträckor. För exempelvis Jönköping spelar den kommersiella linjetrafiken till och från Göteborg och Stockholm en avgörande roll då få tåg trafikerar sträckan utan att du behöver byta längs vägen. Även trafiken till flertalet av Sveriges större flygplatser drivs på kommersiell basis.

När resenärerna stannar hemma slår det direkt, och hårt, mot dessa bussföretag eftersom biljettintäkterna uteblir. Situationen har resulterat i neddragningar av antalet avgångar för att möta efterfrågan, vilket är en helt naturlig följd av att verka på en kommersiell marknad.

Men det är dessutom svårt att få ens de avgångar som körs just nu att gå ihop ekonomiskt. Det gör att flera företag väljer att ställa in trafiken helt och hållet, något som blir problematiskt eftersom deras trafik spelar en viktig roll i samhällssystemet genom att knyta ihop hela Sverige. Många resenärer saknar andra alternativ till dessa resor. Därför är det viktigt att dessa företag får en möjlighet att ta sig igenom den uppkomna situationen.

Flera företag har utöver neddragningar av trafik dragit ner på möjligt antal bokningsbara platser per avgång till hälften, så att varje passagerare ska kunna få ett eget sätespar och därmed minska risken för smittspridning. Ett ansvarsfullt sätt att agera, men det leder också till halverade intäkter. Så vad krävs för att expressbussarna ska kunna ta sig igenom corona?

Det finns åtgärder som kan hjälpa expressbussarna att hantera krisen. En åtgärd skulle vara ett direkt stöd till företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. Här har bland annat Transportföretagen inom Svenskt Näringsliv pekat på de stöd den danska regeringen etablerat.

En annan åtgärd är att tillföra extra medel för att kunna betala ut ersättning för inställda resor till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. Här har Sveriges Bussföretag pekat på behovet att se över nuvarande system för paketresor och resegarantier.

Och sist men inte minst behöver permitteringarna som innebär att en arbetsgivare låter de anställda ta ledigt eller gå ner i tid under en period, täckas upp till hundra procent.

Expressbussarna är en viktig del av transportinfrastrukturen i Sverige och som miljövänligt och smidigt täcker upp där andra trafikslag inte tar sig fram. De knyter samman större och mindre orter och stråk och de bidrar till ett levande land. Nu ber vi regeringen om att satsa direkt och kontant, ingen tid finns att förlora.

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag