Corona kan leda till mindre utbud i kollektivtrafiken i tio år

Corona kan leda till mindre utbud i kollektivtrafiken i tio år

Just nu ska landets regioner handla upp busstrafik för över 100 miljarder kronor, något som innebär att de transportpolitiska klimatmålen kan uppfyllas. Samtidigt flaggar många regioner för stora ekonomiska svårigheter och flera bussbolag har på grund av coronakrisen gått i konkurs eller genomgår rekonstruktion, skriver Sveriges Bussföretag och Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 29 april

En av de största upphandlingsperioderna för svensk kollektivtrafik sker mellan 2020– 2023 –  oavsett om man jämför tio år framåt eller tio år bakåt. Upphandlingarna innebär en möjlighet att uppfylla våra transportpolitiska mål om att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken till nytta för klimat, trängsel och tillgänglighet. Samtidigt flaggar många regioner för ekonomiska svårigheter.

I spåren av coronakrisen har många av landets regioner svårt att få pengarna att räcka till för sin kollektivtrafik. De sammanlagt 20 miljarder kronor som regeringen gett landets regioner och kommuner täcker enligt uppgift knappt de ökade sjukvårdskostnaderna i coronavirusets spår samtidigt som ett enormt skattebortfall är ett faktum.

Regeringen behöver därför stötta kollektivtrafiken så att den är rustad och redo att möta de utmaningar som vi ser redan i dag. För att möta människors arbetslöshet kommer arbetsmarknadsregioner behöva vidgas, människors möjlighet att pendla till nya jobb måste underlättas. Många kommer behöva studera på andra orter för att bli anställningsbara igen. Vi har en global klimatförändring där vi måste fortsätta arbeta för hållbart samhälle som fungerar i samklang med vårt jordklot.

En miljard kronor per månad – det är den summa som landets upphandlade kollektivtrafik i dag uppges förlora i coronakrisens spår. Samtidigt har många av landets regioner förtjänstfullt ansträngt sig för att på olika sätt kunna fortsätta köra sin kollektivtrafik. Många regioner har också en god dialog med sina trafikföretag som kör busstrafiken och försöker hitta lösningar för att kunna upprätthålla den samhällsviktiga kollektivtrafiken. Här pekar många av landets bussföretag på Region Stockholm och Region Värmland som goda exempel.

Samtidigt har många bussföretag stora ekonomiska problem i coronakrisens spår. Värst drabbade är de bussföretag som huvudsakligen har sin verksamhet inom turist- och beställningstrafik med buss. Men många av dem kör också offentligt upphandlad busstrafik år regioner och kommuner. Och bland dessa har vi redan haft flera konkurser och företag som är i rekonstruktion.

Varar krisen länge kommer en stor del av bussbranschen slås ut, vilket innebär att det blir färre företag som kan anlitas av landets regioner i framtida upphandlingar av kollektivtrafik. Och det mitt i ett läge när regionerna står i begrepp att handla upp en majoritet av den svenska kollektivtrafiken.

För att värna en kollektivtrafik nu och för ett framtida hållbart och tillgängligt samhälle behöver vi:

  • ytterligare stöd till landets regioner för att upprätthålla kollektivtrafiken
  • kontantstöd till landets bussföretag så att vi säkrar en kapacitet i kollektivtrafiken nu och i framtiden
  • en god dialog mellan landets offentliga beställare av busstrafik och landets bussföretag för att i pragmatiskt anda hitta lösningar för bibehållen kollektivtrafik i dessa kristider
  • ett samlat nationellt forum där offentliga beställare och trafikföretag möts redan nu för att ta tillvara erfarenheter ur coronakrisen för att kloka åtgärder nu och för framtiden.

Nu gäller det att satsa och se de möjligheter rätt upphandlad kollektivtrafik kan innebära för att nå både klimatmål och ökad tillgänglighet. Involvera trafikföretagen och oss som företräder dem i dialogen redan i dag. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en kollektivtrafik för framtiden.