Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Frågor och svar om korttidspermittering

På sidan nedan har vi samlat vanliga frågor och svar och annan information samt mallar som rör korttidspermittering. Vi bevakar området och uppdaterar löpande och ber er vara uppmärksamma på förändringar.

Tillväxtverket besvarar frågor som inte enbart rör det statliga stödet och verkets myndighetsutövning. I några delar rör Tillväxtverkets information den arbetsrättsliga hanteringen av korttidspermittering och handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare – ett område som ligger utanför myndighetens kompetens. Till detta kommer att Tillväxtverket i delar meddelat att myndigheten tillämpar lagen på ett sätt som inte direkt har stöd i lagtext och förarbeten. Detta gör att Transportföretagen inte har möjlighet att förutse myndighetens tillämpning och att det är svårt att lämna information och ge säkra svar på våra medlemsföretags frågor.

Transportföretagen vill göra medlemsföretagen uppmärksamma på att Tillväxtverket sedan lagen trädde i kraft den 7 april 2020 återkommande har ändrat eller kompletterat sina bedömningar och sin tillämpning. Medlemsföretag som söker stöd bör därför noga ge akt på vad Tillväxtverket skriver och dokumentera de anvisningar som varit utgångspunkt för ansökan, exempelvis genom att spara ner de frågor och svar som var publicerade vid tidpunkten för ansökan. De tillfälliga reglerna om korttidspermittering har förlängts till och med den 30 september. 

Transportföretagen vill också göra medlemsföretagen uppmärksamma på att den osäkerhet som nu finns beträffande Tillväxtverkets tillämpning av lagen kan medföra att det är en mer förutsägbar lösning att som arbetsgivare besluta om neddragning och uppsägning på grund av arbetsbrist i stället för att söka statligt stöd för korttidspermittering. Här har även fackens agerande i samband med lokala överenskommelser betydelse, är fackens krav för att träffa lokal överenskommelse svåra och långtgående kan ett alternativ vara uppsägning på grund av arbetsbrist i stället.

Gällande frågor om ansökan om stöd och hur denna påverkas av de nya stödnivåerna hänvisar vi till Tillväxtverkets hemsida

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.