Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sammanslagningen av MAF och PAF

Som tidigare meddelat kommer Petroleumbranschens Arbetsgivareförbunds verksamhet att slås samman med Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Vid två extra förbundsstämmor i januari och februari beslutades om att PAF skulle upplösas. Den formella upplösningen skedde per den 26 februari 2021.

Vi arbetar för närvarande med denna process när det gäller materialet på vår hemsida. Om du under tiden har frågor kring verksamheten eller material, kontakta då medlemsservice för frågor om medlemskapet, eller vår jour för frågor som gäller arbetsrättsfrågor 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.