Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 14 medarbetare på nio regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, VD
Anders Norberg, Chef Arbetsgivarfrågor
Ulf Perbo, Chef Näringspolitik
Maria Löfvendahl, Administrativ chef
Åsa Wahlgren, HR-chef
Mychèle Östman, Kommunikationschef
Elisabeth Holming-Schiller, Chef Verksamhetsstöd

Transportföretagens organisation