Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 14 medarbetare på nio regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, vd
Anders Norberg, chef Arbetsgivarfrågor
Ulf Perbo, chef Näringspolitik
Maria Löfvendahl, Administrativ chef
Åsa Wahlgren, HR-chef
Mychèle Östman, Kommunikationschef
Elisabeth Holming-Schiller, chef Verksamhetsstöd

Transportföretagens organisation