Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har ca 80 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 15 medarbetare på åtta regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, vd
Annika Nordin, Chef Arbetsgivarservice, Förhandlingschef Sveriges Bussföretag, bitr förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Ulf Perbo, Chef Närings- och branschpolitik
Anders Norberg, Förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Ulrika Egervall, Förhandlingschef Säkerhetsföretagen, Chef regionverksamheten
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag
Joakim Ärlund, Förhandlingschef  Sveriges Hamnar, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
Maria Löfvendahl, Ekonomichef
Åsa Wahlgren, HR-chef
Mychèle Östman, Kommunikationschef

Organisationsschema