Regionkontoret i Sundsvall

Torggatan 4, Box 210, 851 04 Sundsvall, tel +46 60 16 73 30

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem. 

Hitta till regionkontoret

Kommuner inom regionen