Regionkontoret i Göteborg

Box 404, 401 26 Göteborg, tel +46 31 62 94 00

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Våra rådgivare i Göteborg hjälper i första hand företag i Västra Götalands län samt i Hallands län.