Vårt arbete

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

I våra nio förbund finns drygt 10.300 medlemsföretag med tillsammans ca 211.000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Vi verkar inom ett brett spektrum av arbetsgivarfrågor. Vi tecknar kollektivavtal och stöder våra medlemmar inom en rad olika områden, oavsett om det gäller juridiska tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor. Vi erbjuder också våra medlemmar utbildningar inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

I syfte att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att verka arbetar vi även med näringspolitiska frågor och kompetensförsörjning. Vi är en aktiv part i den politiska debatten, vi besvarar remisser och bildar opinion inom våra viktigaste frågor.

Transporterna är samhällets blodomlopp. Deras betydelse för tillväxt och välstånd i Sverige kan inte nog framhållas. Därför arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla.