Branschchef Sveriges Hamnar

Vi söker nu en Branschchef till Sveriges Hamnar.

Vad vi erbjuder dig

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har förbundet ett 60-tal anslutna företag med totalt ca 4000 anställda. Som Branschchef för Sveriges Hamnar har du ansvar för förbundets bransch- och public affairs- verksamhet och rapporterar till Sveriges Hamnars vd. Vi arbetar med att främja våra medlemsföretags bästa och bevakar och driver frågor av vikt för hamnar och hamnoperatörer i Sverige. Regelverk, näringspolitiska konsekvenser och arbetsmarknadens villkor är några exempel på frågor vid lägger stor vikt vid. Att skapa förutsättningar för att bättre utnyttja vattenvägen och öka andelen transporter med sjöfart är prioriterat.

Du kommer att arbeta med både utredning, strategi och kommunikation. Genom att utföra omvärldsanalys, bearbeta statistik och ta fram faktaunderlag kommer du ansvara för ett sakligt och professionellt påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och andra intresseorganisationer. En viktig kontaktyta är EU och arbetet innehåller ett antal resdagar till bl.a. Bryssel och vår europeiska organisation ESPO.

Genom personliga möten, remissvar, debattartiklar och närvaro i redaktionella och sociala medier uppmärksammar du de frågor som är viktiga för branschen och fungerar som en viktig brygga mellan medlemsföretagen och det övriga samhället.

Vi sitter i trevliga lokaler i Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm.

Vad du erbjuder oss

Du bör ha en akademisk examen inom exempelvis nationalekonomi eller statsvetenskap och ha minst 5 års erfarenhet från liknande arbete. Erfarenhet/kunskap om hamnverksamhet är meriterande.

Du kan utföra utredningsarbete, samla in och analysera stora mängder information och snabbt omvandla detta till underlag för opinionsbildning. Du är intresserad av, och har en förståelse för, samhället och en förmåga att prioritera vilka frågor som är av störst vikt för branschen och våra medlemmar.

Du kan formulera dig väl och har förmågan att argumentera i både tal och skrift. Du kan arbeta på både svenska och engelska.

Du arbetar självständigt men uppskattar att bidra till en grupp där vi hjälper varandra och drar nytta av varandras kompetenser. Du är duktig på att skapa relationer och trivs med att samarbeta tätt med våra medlemsföretag. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti till rekrytering@transportforetagen.se.

För mer information om tjänsten kontakta Joakim Ärlund, Vd Sveriges Hamnar, tel 08 762 71 64.

Om Transportföretagen

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i våra medlemsföretags utmaningar som arbetsgivare. I våra nio förbund finns drygt 10 300 medlemsföretag med tillsammans ca 207 000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Till Sveriges Hamnars webbsajt